امروز چهارشنبه 28 شهریور 1397
تماس با ما
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه همایش: تهران - دانشگاه تربیت مدرس، قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
کد پستی:
صندوق پستی: 14115-336
تلفن: 02148292312
همراه: 09183134907
دورنگار: 02148292200
نشانی پست الکترونیکی: solap@modares.ac.ir و solap.iran@gmail.com
لطفاً قبل از ارسال سوال خود به دبیرخانه صفحه پرسشهای متداول را ببینید.

 

تماس با ما